Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť CENTAURY Plus s.r.o. vytvorila aplikáciu CENTAURY + ako bezplatnú aplikáciu pre obchodných zákazníkov CENTAURY Plus s.r.o. Túto službu poskytuje CENTAURY Plus s.r.o. bez akýchkoľvek nákladov a je určená na použitie tak ako je. Vezmite prosím na vedomie, že aplikáciu môžu používať iba firemní zákazníci CENTAURY Plus s.r.o.

Táto stránka slúži na informovanie návštevníkov o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov, ak sa niekto rozhodne využiť túto službu.

Ak sa rozhodnete využívať túto službu, súhlasíte so zhromažďovaním a využívaním informácií v súvislosti s touto politikou. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sa používajú na poskytovanie a zdokonaľovanie Služby. Vaše údaje nebudeme používať ani zdieľať s nikým iným, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Podmienky použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich Zmluvných podmienkach, ktoré sú prístupné na CENTAURY+, pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov definované inak.


Zber a použitie informácií

Kvôli lepšiemu používaniu pri používaní našej služby môžeme požadovať, aby ste nám poskytli určité informácie umožňujúce identifikáciu osôb, vrátane, ale nielen, IP adresy, IMEI za účelom identifikácie a nastavenia prístupových oprávnení (iba pre Android). Informácie, ktoré požadujeme, si uchováme a použijeme podľa popisu v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Aplikácia využíva služby tretích strán, ktoré môžu zhromažďovať informácie použité na vašu identifikáciu.

Odkaz na zásady ochrany osobných údajov poskytovateľov služieb tretích strán používaných aplikáciou Služby Google Play


Údaje denníka

Chceme vás informovať, že vždy, keď používate našu službu, v prípade chyby v aplikácii zhromažďujeme údaje a informácie (prostredníctvom produktov tretích strán) na vašom telefóne s názvom Údaje denníka. Tieto údaje denníka môžu obsahovať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho zariadenia („IP“), názov zariadenia, verzia operačného systému, konfigurácia aplikácie pri využívaní našej služby, čas a dátum vášho používania služby a ďalšie štatistiky.


Cookies

Cookies sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré sa bežne používajú ako anonymné jedinečné identifikátory. Tieto sa odosielajú do vášho prehliadača z navštívených webových stránok a ukladajú sa do vnútornej pamäte zariadenia.

Táto služba tieto „cookies“ výslovne nepoužíva. Aplikácia však môže použiť kód tretej strany a knižnice, ktoré používajú „súbory cookie“ na zhromažďovanie informácií a zlepšenie svojich služieb. Máte možnosť tieto súbory cookie prijať alebo odmietnuť a vedieť, kedy sa súbor cookie odosiela do vášho zariadenia. Ak sa rozhodnete odmietnuť naše súbory cookie, možno nebudete môcť niektoré časti tejto služby používať.


Poskytovatelia služieb

Môžeme zamestnávať spoločnosti a fyzické osoby tretích strán z týchto dôvodov:

  • Pre uľahčenie našej služby;
  • Poskytovať službu v našom mene;
  • Poskytovať služby súvisiace so službami; alebo
  • Pomôcť nám pri analýze spôsobu využívania našej služby.

Chceme informovať používateľov tejto služby, že tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným informáciám. Dôvodom je vykonávanie úloh, ktoré im boli pridelené v našom mene. Sú však povinní tieto informácie nezverejňovať ani používať na žiadny iný účel.


Zabezpečenie

Vážime si vašu dôveru pri poskytovaní vašich osobných údajov, a preto sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ich ochranu. Nezabudnite však, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je stopercentne bezpečný a spoľahlivý a nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť.


Odkazy na iné stránky

Táto služba môže obsahovať odkazy na iné stránky. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na túto stránku. Tieto externé stránky nie sú prevádzkované nami. Preto vám dôrazne odporúčame prečítať si Zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok. Nemáme kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán.


Ochrana osobných údajov detí

Tieto služby nie sú určené pre osoby mladšie ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme informácie umožňujúce identifikáciu osôb od detí mladších ako 13 rokov. V prípade, že zistíme, že nám dieťa mladšie ako 13 rokov poskytlo osobné informácie, okamžite ich odstránime z našich serverov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že vaše dieťa nám poskytlo osobné informácie, kontaktujte nás, aby sme mohli urobiť potrebné kroky.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Môžeme občas aktualizovať naše zásady ochrany osobných údajov. Preto vám odporúčame, aby ste túto stránku pravidelne kontrolovali kvôli prípadným zmenám. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke. Tieto zmeny nadobudnú účinnosť ihneď po ich uverejnení na tejto stránke.


Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na adrese alebo cez náš kontaktný formulár.