Inštalácia pretlakovej haly

Séria fotografií s komentármi ilustruje postup inštalácie pretlakovej haly.

Komentáre sa zobrazujú po kliknutí na náhľad fotografie, v spodnej časti okna. Medzi fotografiami môžete listovať kliknutím na príslušnú ikonu v pravej alebo ľavej časti fotografie alebo pomocou šípiek na klávesnici.

CENTAURY Plus s.r.o. CENTAURY Plus s.r.o. CENTAURY Plus s.r.o. CENTAURY Plus s.r.o. CENTAURY Plus s.r.o. CENTAURY Plus s.r.o. CENTAURY Plus s.r.o. CENTAURY Plus s.r.o. CENTAURY Plus s.r.o. CENTAURY Plus s.r.o. CENTAURY Plus s.r.o. CENTAURY Plus s.r.o. CENTAURY Plus s.r.o. CENTAURY Plus s.r.o. CENTAURY Plus s.r.o. CENTAURY Plus s.r.o. CENTAURY Plus s.r.o. CENTAURY Plus s.r.o. CENTAURY Plus s.r.o. CENTAURY Plus s.r.o. CENTAURY Plus s.r.o. CENTAURY Plus s.r.o. CENTAURY Plus s.r.o. CENTAURY Plus s.r.o.