PLAYRITE

Firma PLAYRITE je samostatnou divíziou anglickej spoločnosti NATIONAL FLOORCOVERING Ltd. s už dvadsaťročnou históriou výroby textilných športových povrchov. Je to jediný výrobca vo Veľkej Británii, ktorý je schopný vyrábať tieto povrchy všetkými dostupnými technológiami – tkaním, všívaním aj vpichovaním. Povrchy sú vyrábané na moderných technologických zariadeniach pri prísnom sledovaní najvyššej kvality (ISO 9001 a ISO 14001) a spĺňajú samozrejme požiadavky príslušných noriem EN.

PLAYRITE - špeciálne textilné športové povrchy - vpichované umelé koberce

Do nášho sortimentu sme vybrali športové povrchy PLAYRITE vyrábané unikátnou vpichovanou technológiou ("needlepunch"), pretože ostatné typy (ako napr. všívané umelé trávniky), výrazne prevyšujú svojou kvalitou, životnosťou, šetrnosťou pre športovcov, aj minimálnymi nákladmi na údržbu. Naša spoločnosť sa snaží ponúknuť našim zákazníkom vždy to najlepšie, preto popri bežných umelých trávnikoch zasypávanými kremičitým pieskom ponúkame aj kvalitnejšie vpichované umelé športové koberce PLAYRITE.

V čom sa líšia vpichované povrchy od všívaných umelých trávnikov?

Všívaný umelý trávnik

Je tvorený jednotlivými steblami, ktoré sú všité do osnovy a zapečatené latexom. Celý povrch je potom zasypaný kremičitým pieskom (ak neuvažujeme futbalové umelé trávniky s gumovým granulátom), takže z vlastného stebla je vidieť iba minimálnu časť a pohyb športovcov vlastne prebieha na kompaktnej vrstve piesku. Pre odvod dažďovej vody musia byť do latexovej vrstvy urobené otvory.

Vpichovaný umelý koberec

Vytvorený vysokou hustotou slučiek, ktoré sú najprv zlisované. Ďalším prepichovaním v špeciálnom stroji je vytvorený príslušný povrchový dezén. Slučky sú zlepené špeciálnym lepidlom, ktoré zároveň vytvára nosnú výstužnú vrstvu. Povrch sa zasypáva minimálnym množstvom zásypového materiálu, ale pohyb športovcov sa odohráva na povrchu slučiek, čo je pre ich organizmus podstatne šetrnejšie. Vďaka mnohým vpichom je povrch celoplošne vodopriepustný.

VÝHODY vpichovaných UMELÝCH KOBERCOV PLAYRITE:

 1. Vysoká hustota polypropylénových slučiek znižuje množstvo zásypu
 2. Výstužná vrstva zaisťuje kompaktnosť, koberec sa nevlní a nezhrňuje
 3. Vyššia pevnosť spojov, čo je výhodou predovšetkým u vlepovaných čiar
 4. Jednoduchá inštalácia na pevné vodopriepustné podložia
 5. Vysoká odolnosť voči mechanickej záťaži a opotrebeniu, odolnosť voči poveternosti
 6. Rýchle vsakovanie vody po daždi, povrch nezadržiava vodu
 7. Kvalitné herné parametre, vhodné do každého počasia, celoročná prevádzka
 8. Dlhá životnosť (aj po 20 rokoch v dobrom stave)
 9. Nemenné herné vlastnosti povrchu po celú dobu životnosti
 10. Maximálne šetrný povrch pre pohybový aparát športovcov všetkého veku
 11. Veľmi nízke prevádzkové nároky na údržbu
 12. Ľahko sa čistí od nečistôt, napadaného lístia či ihličia
 13. Pri mechanickom poškodení sa opravujú ľahšie ako umelé trávniky

POUŽITIE vpichovaných UMELÝCH KOBERCOV PLAYRITE:

 1. Tenis, futbal, nohejbal, volejbal, vybíjaná, korfbal, pozemný hokej apod
 2. Vonkajšie aj vnútorné športoviská pre profesionálnych, výkonnostných aj rekreačný šport
 3. Športové kluby, školské ihrisko, verejné aj privátne ihriská, rekreačné strediská a iné

Sortiment spoločnosti PLAYRITE

Tenisový a multifunkční povrch PLAYRITE – MATCHPLAY 2

Umelý, vysoko kvalitný, polypropylénový koberec bol vyvinutý špeciálne pre tenis. Podľa ITF je klasifikovaný ako ITF-2 tzn. stredne pomalý. Má vynikajúce stabilné herné vlastnosti a zaisťuje maximálnu pohodu, mäkký nášľap a šetrnosť pre kĺbový aparát tenistov – čo ocenia predovšetkým rekreační či starší hráči. Je vhodný aj pre viacúčelové využitie ako napr. volejbal, nohejbal, korfbal a pod. Celková hrúbka povrchu je 12 mm a zasypáva sa kremičitým pieskom v malom množstve cca 5-7 kg/m2. Okrem bežného čistenia od napadaných nečistôt nevyžaduje žiadnu prevádzkovú údržbu, teda žiadne prevádzkové náklady (na rozdiel od umelých trávnikov). Celoplošná vodopriepustnosť povrchu zabezpečuje rýchly odvod vody. Povrch je univerzálny, teda použiteľný ako na vonkajších tak aj vnútorných ihriskách a je celoročne prevádzkovateľný. Vďaka veľmi vysokej hustote slučiek má vysokú mechanickú odolnosť a teda i životnosť – aj po 20 rokoch je stále v dobrom stave s nezmenenými hernými vlastnosťami.
Povrch je ideálny pre efektívnu renováciu existujúcich ihrísk s tvrdým povrchom (betón, asfalt), optimálny pre novo budované športoviská.

Tenisový povrch PLAYRITE – MATCHCLAY – umelá pravá antuka

Unikátny vpichovaný polypropylénový koberec so štruktúrovaným slučkovým povrchom do tvaru V, ktorý bol vyvinutý ako umelý povrch plne nahrádzajúci prírodný antukový povrch. Povrch sa zasypáva buď prírodnou antukou (v množstve cca 5-7 kg/m2) alebo jemným gumovým granulátom (v obdobnom množstve). Ak je povrch zasypaný prírodnou antuku sú herné vlastnosti adekvátne hre na prírodnom antukovom kurte. Podľa klasifikácie ITF je tento povrch zaradený do kategórie ITF-1 pomalý povrch (CPR = 14). Povrch má vynikajúce herné vlastnosti, celoplošne rovnaký odraz loptičky ako antukový kurt a tenistom poskytuje maximálny herný komfort, ktorý poznajú na antukovom kurte, vrátane sklzu. Vďaka zásypu antukou vyžaduje povrch občasné zakropení (proti prášeniu) a občasné zametanie – avšak náklady na údržbu sú podstatne nižšie ako u klasického antukového kurtu. Povrch môže byť miesto antuky zasypaný aj jemným gumovým granulátom, potom nie je nutné vykonávať kropenie, ale dochádza k čiastkovej zmene herných vlastností a povrch neumožňuje tak dokonalý sklz ako pri zásype antukou. Tenisový kurt s povrchom MATCHCLAY je prevádzkyschopný podstatne dlhšiu dobu, vďaka rýchlemu odvedenie vody je "hrateľný" už veľmi krátko po daždi, nevyžaduje náročnú "jarnú údržbu", rovnanie a valcovanie atď. Tento povrch je ideálny pre tých, ktorí chcú hrať na antukovom povrchu s minimálnymi nákladmi na údržbu a maximálnym využitím hracej doby a predĺžením počtu hracích dní v roku.

Multifunkčný povrch PLAYRITE – MATCHWINNER

Umelý, viacúčelový vpichovaný polypropylénový koberec s pieskovým zásypom, má vynikajúce herné vlastnosti. Povrch spĺňa požiadavky EN 15330 a oproti predchádzajúcim typom má lepšie tlmiace a absorpčné schopnosti – je mäkší. Má stabilné herné vlastnosti, vysokú odolnosť voči opotrebovaniu a teda aj dlhú životnosť. Používa sa približne 15 kg/m2 zásypu kremičitým pieskom a povrch sa opäť vyznačuje vysokou drenážnou schopnosťou. Povrch sa používa predovšetkým pre viacúčelové športoviská so zameraním na futbal, pozemný hokej, kriket, volejbal a podobné športy. Môže byť využitý aj pre rekreačné aktivity, detské ihriská apod. Pre ešte vyššie tlmenie dopadu môže byť kombinovaný s tlmiacou podložkou PLAYRITE MATCHPAD. Je vhodný ako pre renovácie starých ihrísk, tak aj pre výstavbu nových.

Multifunkčný halový povrch PLAYRITE – FOUNDATION

Predchádzajúce tri povrchy sú univerzálne – teda použiteľné ako pre vonkajšie tak aj vnútorné športoviská. Povrch PLAYRITE-FOUNDATION je umelý, hladký vpichovaný koberec bez slučky s vynikajúcou mechanickou odolnosťou, ktorý je určený len pre vnútorné použitie. K výrobe je použitá zmes polypropylénových a polyamidových vlákien (50% +50%), ktoré sú viazané kaučukovým spojivom. Povrch je hladký a bezzásypový, nevyžaduje žiadnu údržbu a poskytuje dostatočný herný komfort pre všetky typy halových športov (loptové hry, raketové športy apod.). Spravidla sa celoplošne lepia k pevnému podkladu (betónu). Kompaktná štruktúra zaisťuje vysokú mechanickú odolnosť a predlžuje vlastnú životnosť povrchu, ktorý aj po 20 rokoch intenzívneho využívania je stále v dobrej hernej kondícii. Z hľadiska tenisu sa opäť jedná o pomalý povrch s mäkkým nášľapom a kvalitným herným komfortom. Povrch je vhodný aj pre tenis, futbal, basketbal, korfbal a ďalšie rekreačné športy.

Unikátna technológia umelých vpichovaných povrchov PLAYRITE sa vyznačuje vynikajúcimi hernými vlastnosťami, maximálnou šetrnosťou voči kĺbovému aparátu športovcov a dlhodobou životnosťou, dá sa teda predpokladať v budúcnosti ich široké uplatnenie na mnohých športoviskách. Pre vytvorenie "vlastnej identity" vybudovaného športoviská je možné do povrchu zabudovať grafiku či logo klubu alebo školy, erb mesta apod.

Máte záujem? Pošlite nám ešte dnes nezáväznú žiadosť o cenovú ponuku – vyplňte dopytový formulár.